Regulamin Strony

  1. Wstęp: Papugarnia jest miejscem przeznaczonym dla hodowli, opieki i obserwacji papug. Aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrostan papug oraz innych odwiedzających, prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.
  2. Zachowanie w Papugarni: a. Wszyscy odwiedzający Papugarnię są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego zachowania oraz kultury osobistej. b. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju w celu zapewnienia komfortu papug oraz innych odwiedzających.
  3. Zakazane biżuterie: a. W celu ochrony papug przed ewentualnymi szkodami i zachowaniem ich naturalnego środowiska, zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii podczas pobytu w Papugarni. b. Biżuteria obejmuje pierścionki, naszyjniki, kolczyki, bransoletki, zegarki, kolczyki do pępka, pierścionki nosowe, kolczyki do nosa i inne podobne przedmioty.
  4. Zakaz wnoszenia własnego pokarmu i napojów: a. Papugi w Papugarni są żywione specjalnie dobraną karmą, aby zapewnić im odpowiednie odżywienie. b. W związku z tym, zabrania się wnoszenia własnego pokarmu i napojów do Papugarni, aby uniknąć potencjalnego ryzyka dla zdrowia papug.
  5. Zakaz używania lampy błyskowej przy robieniu zdjęć: a. Aby uniknąć stresu i potencjalnego zagrożenia dla zdrowia papug, zabrania się używania lampy błyskowej przy robieniu zdjęć w Papugarni. b. Lampa błyskowa może spowodować dezorientację, zastraszenie lub przestraszenie papug, co może prowadzić do niepożądanych reakcji.
  6. Obowiązki odwiedzających: a. Prosimy o przestrzeganie wytycznych i zaleceń personelu Papugarni. b. Należy unikać dotykania papug bez zgody właściciela lub personelu Papugarni. c. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych obszarów i nie wchodzenie do strefy dostępu tylko dla personelu.
  7. Bezpieczeństwo: a. Zachowaj ostrożność podczas poruszania się w Papugarni, aby uniknąć przypadkowego zranienia papug lub siebie. b. Nie wolno podnosić papug bez zgody właściciela lub personelu Papugarni. c. Należy unikać stosowania przemocy wobec papug i innych zwierząt obecnych w Papugarni.
  8. Odpowiedzialność: a. Wszyscy odwiedzający Papugarnię są odpowiedzialni za swoje działania i szkody, które mogą wyrządzić zarówno papugom, jak i innym odwiedzającym. b. Papugarnia nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, uszkodzenie lub kradzież osobistych przedmiotów odwiedzających.
  9. Sankcje: a. W przypadku naruszenia regulaminu, personel Papugarni ma prawo do usunięcia osoby naruszającej regulamin. b. W przypadku szkód wyrządzonych papugom lub innym odwiedzającym w wyniku nieprzestrzegania regulaminu, osoba odpowiedzialna może być obciążona kosztami naprawy lub odszkodowaniem.
  10. Zakończenie: Prosimy o przestrzeganie powyższego regulaminu, aby zapewnić komfort, bezpieczeństwo i dobrostan papug oraz innych odwiedzających. Dziękujemy za współpracę i życzymy przyjemnego pobytu w Papugarni!